Knjigovodstvene usluge Štampa

Naša agencija se bavi vođenjem poslovnih knjiga i ovde Vam dajemo pregled knjigovodstvenih usluga koje pružamo:

Agencija "ARWES" vrši sledeće knjigovodstvene usluge:


Osnovne knjigovodstvene usluge:
 • Knjiženje ulazno - izlaznih faktura

 • Vodjenje kjniga po principu dvojnog knigovodstva za preduzeća i STR

 • Obračun plata - zarada zaposlenih

 • Elektronsko plaćanje (e-banking sistemi)
 • Prijave i odjave radnika

 • Izrada M4 obrazaca
 • Izrada kalkulacija maloprodaje

 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje u finansijskom knjigovodstvu

 • Vodjenje knjige KIR ( knjiga izdatih računa )

 • Vodjenje knjige KPR ( knjiga primljenih računa )

 • Obračun PDV poreza

 • Vodjenje trgovačke knjige

 • Vodjenje knjige KEPU

 • Izrada završnog računa

 

Posebne knjigovodstvene usluge:
 • Analiza poslovanja

 • Procena vrednosti imovine

 • Procena kapitala

 • Poresko savetovanje i izrada poreskih prijava
 • Tumačenje propisa iz okvira ekonomsko-finansijske problematike

 • Davanje stručnih saveta u vezi primene zakona i formiranja dokumentacije

 • Presek stanja preduzeća prilikom traženja kredita od banaka