Reciklaža Štampa

Naše poslovanje je jedino ograničeno reciklažom, kao ekološkim konceptom koga se pridržavamo.

Pri obradi podataka štampamo puno izveštaja i zbog toga koristimo gde god je to moguće reciklirani papir, ili čak izbegavamo štampanje na papir ako je to moguće. Tu dolazi do izražaja elektronsko poslovanje koja je na sreću sve prisutnija čak i našem tržištu koja je dosta konzervativna.

U našem poslovanju se trudimo da koristimo tonere za štampače koji su reciklirani koje posle upotrebe vraćamo na reciklažu tako zatvarajući ekološki ciklus.